Wykonaniem nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy. W ramach robót zmodernizowaliśmy źródło przygotowania ciepłej wody, z lokalnych gazowych podgrzewaczy wody „junkersów”, na centralne, przygotowane w rozbudowanym węźle cieplnym.

Zamontowaliśmy nowy blok przygotowania CWU wraz z instalacją elektryczną i automatyką.