Andrzej Majchrzak – kierownik budowy

+48 603 368 524; a.majchrzak@projekt-jr.pl

BIURO

Ul. Bydgoska 76, 86-032 Niemcz