prace związane z montażem nawodnionych pionów przeciwpożarowych w kolejnych wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Włocławku. W ramach kontraktu montujemy poziomy i piony wodne z rur ocynkowanych, szafki hydrantowe z zaworami, zestaw hydroforowy z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem. Instalacja będzie stale nawodniona, pod ciśnieniem i uruchomiana automatycznie w czasie pożaru, po otwarciu zaworów hydrantowych.

Realizujemy również – na zlecenie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu – wymianę pięciu pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku wysokim (12 kondygnacji).